Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva
Oddelenie Chemického a Biochemického Inžinierstva
Odbor Bezpečnostné inžinierstvo
Požiarné inžinierstvo


Obsah

Cieľ seminárov PI:
Cieľom seminárov z PI je naučiť budúcich bezpečnostných inžinierov vypočítať následky incidentov spojených s horením nebezpečných látok. Študent je schopný spočítať tepelný efekt a jeho dosahy pre prípad: požiaru mláky, tryskového plameňa,BLEVE efektu a následnej ohnivej gule.Štruktúra seminárov:
seminárne cvičenia
sú rozdelené do troch
hlavných tematických okruhov:


I. Požiar mláky (pool fire)
II. Tryskový plameň (jet fire)
III. Ohnivá guľa (fireball), BLEVE efekt


Ústav chemického a environmentálneho inžiniertva