Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva
Oddelenie Chemického a Biochemického Inžinierstva
Odbor Bezpečnostné inžinierstvo
Požiarné inžinierstvo


Obsah

Príklady súvisiace s požiarom mláky:
  • Poznámka: Po absolvovaní cvičení PI, by mal byť študent pripravený bez akýchkoľvek problémov vypočítať príklady typu.

PR.1. Požiar mláky
Uhľovodíky s vysokou molekulovou hmotnosťou unikajú otvorom v potrubí objemovým tokom 0,1 m3/s. Mláka sa tvorí v záchytnom bazéne s priemerom 25 m. Ak sa mláka zapáli a bude horieť, odhadnite modelom plošného aj bodového zdroja tepelný tok na osobu, ktorá stojí vo vzdialenosti 50 m od okraja záchytnej nádrže. Predpokladajte bezveterný deň s relatívnou vlhkosťou 50%.

PR.2. Požiar mláky
28,3 m3 uniknutého benzínu vytvorilo mláku s hrúbkou asi 0,02 m. Vypočítajte tepelný tok na človeka vzdialeného 50 m od okraja mláky ak smerom k nemu fúka vietor rýchlosťou 5 m/s, relatívna vlhkosť vzduchu je 70 % a teplota okolia je 15°C pri tlaku 101,33 kPa.

Ústav chemického a environmentálneho inžiniertva