Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva
Oddelenie Chemického a Biochemického Inžinierstva
Odbor Bezpečnostné inžinierstvo
Požiarné inžinierstvo


Obsah

POŽIAR MLÁKY
(POOL FIRE)


Teoreticky:
  • Základný predpoklad vzniku požiaru mláky je vytvorenie mláky horľavého materiálu.
  • Vytvorenie mláky môže byť následkom viacerých scenárov. Typický scenár je únik horľavého materiáli z technologického zariadenia.
  • Geometria mláky je ovplyvnená okolím, alebo technickými zariadeniami na to postavenými, napr. fyzikálne bariéry: bazén, hrádza, kanalizácia…
  • Požiar mláky vzniká po inicií mláky, alebo iniciácii oblaku pár nad mlákou a následným prenesením plameňa na mláku.
  • Typické iniciátory sú iskra, tepelné sálanie, otvorený plameň, chemická a biologická reakcia…
  • Termálny efekt horiacej mláky závisí od: typu paliva, geometrie mláky, času trvania mláky, lokalizácie centra plameňa a nakoniec od termálneho správania prijímača…

Čo nás zaujíma, keď dôjde k požiaru mláky:

Ako svedka incidentu, pri ktorom uniknutá horľavá látka tvorí mláku a následne táto mláka začne horieť, by ma malo ako prvé zaujímať, za aký čas som momentálne schopný ubehnúť stovku a začať utekať proti vetru, najlepšie od miesta požiaru.
Ako budúceho bezpečnostného inžiniera a trošku aj Požiarného inžiniera by mohlo zaujímať, ako ďaleko môžem stáť od miesta incidentu, aby som si okrem zážitku domov neodniesol aj pár popálenín, alebo inak povedané, mohol by ma zaujímať tepelný tok z horiacej mláky v mieste, z ktorého sa prizerám tomuto nebezpečnému divadlu.Prakticky počítame:
  • tepelný tok E na pozorovateľa v určitej vzdialenosti od miesta incidentu alebo

  • vzdialenosť VZ, v ktorej pozorovateľa zasiahne daný tepelný tok

Ústav chemického a environmentálneho inžiniertva