Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva
Oddelenie Chemického a Biochemického Inžinierstva
Odbor Bezpečnostné inžinierstvo
Požiarné inžinierstvo


Obsah

Príklady súvisiace s tryskovým plameňom:

  • Poznámka: Po absolvovaní cvičení PI, by mal byť študent pripravený bez akýchkoľvek problémov vypočítať príklady typu.

PR.1. Tryskový plameň
Na vysokotlakom potrubí, v ktorom sa nachádza zemný plyn pri tlaku 107 kPa a teplote 15°C došlo k mechamickému poškodeniu v dôsledku ktorého uniká z otvoru s priemerom 0,04474 m plyn a dochádza k tryskovému plameňu. Potrubie zviera 85 ° uhol s vodorovnou rovinou. Vypočítajte tepelný tok vo vzdialenosti 50 m od miesta úniku ak teplota okolia je 15°C, tlak 101.325 kPa, relatívna vlhkosť vzduchu 70% a rýchlosť vetra 5 m/s.


PR.2. Tryskový plameň
Na vysokotlakom potrubí obsahujúcom metán došlo k trhline s priemerom 25 mm vo výške 2 m nad povrchom. Následkom iniciácie dochádza k tryskovému plameňu. Tlak v potrubí je 100 barov. Vypočítajte tepelný tok vo vzdialenosti 15 m od výsledného plameňa ak teplota okolia je 298 K a relatívna vlhkosť vzduchu je 50%.
Ústav chemického a environmentálneho inžiniertva