Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva
Oddelenie Chemického a Biochemického Inžinierstva
Odbor Bezpečnostné inžinierstvo
Požiarné inžinierstvo


Obsah

Jednotlivé kroky výpočtu:


1. Hmotnostný tok tryskajúceho materiálu
2. Výber modelu (model bodového zdroja, model plošného zdroja)
3. Geometria plameňa (výška, naklonenie plameňa)
4. Atmosferická transmisivita
5. Energia emitovaná z povrchu plameňa
6. Optický (geometrický) faktor stanoviska
7. Tepelný tok na cieľ

 

2a) MODEL BODOVÉHO ZDROJA

  • Model bodového zdroja predpokladá, že celý tepelný tok sa uvoľňuje z jedného bodu v centre plameňa. Bodový zdroj je umiestnený v centre plameňa v polovici vzdialenosti medzi špičkou plameňa a začiatkom viditeľného plameňa. Predpokladáme minimálny vplyv vetra na tvar a naklonenie plameňa.

  • Poznámka: Riešenie problému tryskového plameňa pomocou modelu bodového zdroja je veľmi podobné (analogické) ako sme ukázali v prípade požiaru mláky.

 

2b) MODEL PLOŠNÉHO ZDROJA

  • V prípade modelu plošného zdroja predpokladáme, že celý viditeľný objem plameňa, ktorý je popísaný geometrickým útvarom (cylinder alebo zrezaný kužeľ), emituje teplo. V tomto modely môžeme zohľadňovať uhol naklonenia daného zariadenia, z ktorého látka uniká vzhľadom k rovine zeme, ďalej uhol naklonenia plameňa spôsobeného silným vetrom a v neposlednom rade, dokážeme určiť nadnesenie plameňa, t.j. vzdialenosť medzi miestom úniku a miestom, kde sa už objaví viditeľný turbulentný plameň.

  • Poznámka: Vzhľadom na vyššiu obtiažnosť výpočtu modelu plošného zdroja a potrebu jeho podrobnejšieho opisu a vysvetlenia, tento model ďalej nebudeme rozoberať a študenti sa s ním stretnú na hodinách PI.

 

Ústav chemického a environmentálneho inžiniertva