Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva
Oddelenie Chemického a Biochemického Inžinierstva
Odbor Bezpečnostné inžinierstvo
Požiarné inžinierstvo


Obsah

TRYSKOVÝ PLAMEŇ
(JET FIRES)

Teoreticky:
  • Tryskový plameň je typický výsledok horenia materiálu, ktorý uniká z tlakového zariadenia.

Čo nás zaujíma, keď dôjde k tryskovému plameňu:

Podobne ako pri požiari mláky, nebezpečenstvo pre okolie vyplýva z tepelného radiačného efektu na okolie.

Prakticky počítame:
  • tepelný tok E na pozorovateľa v určitej vzdialenosti od miesta incidentu alebo
  • vzdialenosť VZ, v ktorej pozorovateľa zasiahne daný tepelný tok

Ústav chemického a environmentálneho inžiniertva