Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva
Oddelenie Chemického a Biochemického Inžinierstva
Odbor Bezpečnostné inžinierstvo
Požiarné inžinierstvo


Obsah

Príklady súvisiace s BLEVE efektom a následným vznikom ohnivej gule:
  • Poznámka: Po absolvovaní cvičení PI, by mal byť študent pripravený bez akýchkoľvek problémov vypočítať príklady typu.

PR.1. BLEVE efekt s následnou ohnivou guľou
Vypočítajte veľkosť a trvanie ohnivej gule a tepelný tok vo vzdialenosti 200 m od miesta BLEVE efektu. BLEVE efekt nastal na zásobníku s 100 000 kg propánu, ktorý bol uskladnený pri 20°C a tlaku 8,2 bar. Predpokladajte 100 % vlhkosť vzduchu. Spalné teplo propánu je 46350 kJ/kg.

Ústav chemického a environmentálneho inžiniertva