Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva
Oddelenie Chemického a Biochemického Inžinierstva
Odbor Bezpečnostné inžinierstvo
Požiarné inžinierstvo


Obsah

Jednotlivé kroky výpočtu:

1. Maximálny priemer ohnivej gule
2. Trvanie horenia ohnivej gule
3. Centrálna výška ohnivej gule
4. Počiatočný priemer pologule na zemi
5. Atmosferická transmisivita
6. Tok tepla z povrchu ohnivej gule
7. Optický (geometrický faktor) stanoviska
8. Tepelný tok na cieľ

MODEL BODOVÉHO ZDROJA

  • Model bodového zdroja predpokladá, že celý tepelný tok sa uvoľňuje z jedného bodu v centre plameňa. Bodový zdroj je umiestnený v centre plameňa (ohnivej gule). Predpokladáme minimálny vplyv vetra na tvar plameňa.

  • Poznámka: S podrobnosťami výpočtu ohnivej gule ako následu BLEVE efektu sa študenti zoznámia na seminároch z PI.
Ústav chemického a environmentálneho inžiniertva