Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Doktorandské štúdium

Vedný odbor pripravuje absolventov pre chemický a potravinársky priemysel, ktorí na základe teoretických znalostí a skúseností z vedeckovýskumnej činnosti sú schopní navrhovať progresívne technológie. Absolventi ústavu sú predurčení na samostatnú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti chemického inžinierstva, bioinžinierstva a environmentálneho inžinierstva.

English