Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Inžinierske štúdium

Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium a predstavuje úplné vysokoškolské vzdelanie. Trvá ďalšie dva roky. Ukončené je štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent získa titul 'inžinier' (Ing.). Po absolvovaní inžinierskeho štúdia najlepší absolventi môžu pokračovať v trojročnom doktorandskom štúdiu. Po jeho ukončení sa udeľuje titul 'philosophiae doctor' (PhD.).

Ďaľšie informácie:

 

 

English