Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je ukončené štátnou skúškou. Absolvovaním tejto časti štúdia získa študent titul bakalár (Bc.) a môže ďalej pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo nastúpiť do zamestnania.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o bakalárskom štúdiu na akreditovanom študijnom odbore Chemické inžinierstvo kliknite sem

Ďaľšie informácie:

English