Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Návrh diplomovej práce na šk. rok 2019/2020

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru I-CHI:

Výroba dusíkatých hnojív reaktívnou absorpciou odpadného plynu (Janošovský Ján )
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov (Ačai Pavel )
Distribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyne (Haydary Juma )
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch (Markoš Jozef )
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny (Graczová Elena )
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol - voda (Graczová Elena )
Experimentálne štúdium adsorpcie a desorpcie v rámci hybridných reaktívne-separačných systémov (Červeňanský Ivan )
Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve (Labovský Juraj )
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok (Janošovský Ján )
Modelovanie a optimalizácia delenia ľahkých produktov zo štiepenia suroviny v katalytickom krakovacom procese (Variny Miroslav )
Characterisation and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbent (Kurák Tomáš )
Kontaminanty v plyne získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP) (Haydary Juma )
Experimentálne modelovanie výroby fenylacetaldehydu v dvojreaktorovom membránovom hybridnom systéme (Mihaľ Mário )
Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )
Zhodnocovanie odpadových materiálov prostredníctvom ich termického rozkladu (Steltenpohl Pavol )
Príprava glykozidov aromatických alkoholov (Antošová Monika )

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru I-ENVI:

English