Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Návrhy bakalárských projekov na školský rok 2021/2022

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru B-CHI:

Návrh dvojreaktorového membránového hybridného systému na výrobu fenylacetaldehydu (Mihaľ Mário )
Porovnanie technológií zachytávania oxidu uhličitého pri parnom reformingu zemného plynu (Janošovský Ján )
Návrh bioreaktora na produkciu natamycínu (Ačai Pavel )
Delenie azeotropickej zmesi prostredníctvom extrakčnej destilácie (Steltenpohl Pavol )
Optimalizácia membránovej separácie na zvýšenie obsahu metánu v surovom bioplyne (Mihaľ Mário )
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi alkohol–voda (Graczová Elena )
Syntéza etylacetátu využitím kombinácie reaktora s pevným lôžkom a reaktívnej destilačnej kolóny (Labovský Juraj )
Návrh reaktora na hydrochlorináciu acetylénu (Labovský Juraj )
Výroba etylesteru kyseliny octovej (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )
Návrh separácie 2-fenyletanolu produkovaného biotechnologickou cestou (Červeňanský Ivan )
Separácia horčíka z technologických odpadných vôd (Červeňanský Ivan )
Posúdenie energetického hospodárstva malého podniku (Variny Miroslav )
Koncepčný návrh jednotky splyňovania ťažkých ropných zvyškov (Variny Miroslav )
Zhodnotenie optimálnej varianty využitia odpadného tepla z polymerizačného procesu (Variny Miroslav )
Návrh zariadení na biotechnologickú výrobu celulázy (Antošová Monika )
Návrh mikrobiálnej výroby biosurfaktanov (Antošová Monika )
Bioprodukcia glutamánu sodného (Kurák Tomáš )

Zoznam prác ponúkaných pre študentov ľubovoľného študijného programu (okrem B-CHI):

English