Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Návrhy bakalárských projekov na školský rok 2017/2018

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru B-CHI:

Návrh reaktora na výrobu cyklohexánu z benzén - toluénovej frakcie (Markoš Jozef )
Návrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný Katalytický Krak (Variny Miroslav )
Výroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasov (Gramblička Michal )
Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka (Janošovský Ján )
Dvojstupňové splyňovanie tuhého komunálneho odpadu (Haydary Juma )
Navrhnite výrobu 1 milióna litrov za rok 95 % etanolu z kukuričných zŕn. (Báleš Vladimír )
Návrh biotechnologickej produkcie manitolu (Polakovič Milan )
Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny jantárovej (Ačai Pavel )
Technicko – ekonomické výpočty pri plánovaní výroby v Mondi SCP Ružomberok, a.s. (Variny Miroslav )
Procesno – ekonomické výpočty výrobného uzla v SLOVNAFT, a.s. (Variny Miroslav )
Racionalizačné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a nákupných centier (Variny Miroslav )
Výroba kyseliny citrónovej (Illeová Viera )
Regenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztoku (Graczová Elena )
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou (Steltenpohl Pavol )
Separácia karboxylových kyselín z ich vodných roztokov extrakciou (Steltenpohl Pavol )
Návrh miešaného extraktora na separáciu organických kyselín (Blahušiak Marek )
Výroba propyl-propionátu v reaktívne-destilačnej kolóne s integrovaným membránovým modulom (Mihaľ Mário )
Modelovanie mikrobiálnej výroby fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov (Mihaľ Mário )
Návrh dvojstupňového systému reaktorov na splyňovanie lignocelulózovej biomasy (Haydary Juma )
Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne (Janošovský Ján )
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja (Janošovský Ján )
Návrh výroby rekombinantného ľudského rastového hormónu (Antošová Monika )
Návrh biotechnologickej produkcie aspartámu. (Vaňková Katarína )
Návrh výroby kyseliny stearóvej (Vaňková Katarína )
Biotechnologická produkcia kyseliny klavulanovej (Vaňková Katarína )
Návrh technológie výroby chlór benzénu (Labovský Juraj )
Výroba a separácia vyšších propylénglykolov (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )

Zoznam prác ponúkaných pre študentov ľubovoľného študijného programu (okrem B-CHI):

English