Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Návrhy bakalárských projekov na školský rok 2018/2019

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru B-CHI:

Výroba testosterónu (Gramblička Michal )
Výroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasov (Gramblička Michal )
Návrh bioreaktora na produkciu kyseliny maleínovej (Ačai Pavel )
Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka (Janošovský Ján )
Porovnanie rôznych postupov regenerácie extrakčného rozpúšťadla (Steltenpohl Pavol )
Možnosti výroby melanínu (Dudáš Jozef )
Návrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchu (Markoš Jozef )
Návrh separácie kyseliny mliečnej (Ačai Pavel )
Analýza možností výroby tiosíranu amónneho (Dudáš Jozef )
Návrh výroby kyseliny R-mandľovej (Antošová Monika )
Návrh biotechnologickej výroby lipázy (Antošová Monika )
Návrh biotechnologickej produkcie manitolu (Polakovič Milan )
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol - voda (Graczová Elena )
Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie (Variny Miroslav )
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v podmienkach rafinérie (Variny Miroslav )
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu (Variny Miroslav )
Návrh reaktora a separácie reakčnej zmesi pri syntéze butyl esteru kyseliny octovej (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )
Návrh ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie (Mihaľ Mário )
Návrh technológie na výrobu formaldehydu (Labovský Juraj )
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom (Mihaľ Mário )
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou (Steltenpohl Pavol )
Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne (Janošovský Ján )
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja (Janošovský Ján )
Výroba polypropylénu v katalytickom fluidnom reaktore (Stopka Ján )
Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky (Haydary Juma )
Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy (Haydary Juma )
Výroba sójového lecitínu (Vaňková Katarína )
Produkcia kyseliny listovej (Vaňková Katarína )
Zakontcentrovanie čpavkovej vody z cca 1 hm.% na cca 20 hm. % v destilačnej kolóne (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )
Návrh postupu odstraňovania sfarbenia a detoxikácie odpadových vôd z celulózo-papierenského priemyslu (Derco Ján )
Návrh procesu rekarbonizácie pitnej vody s využitím reaktora s fluidizovanou vrstvou (Derco Ján )
Návrh technológie na výrobu etylamínov (Labovský Juraj )
Regenerácia rozpúšťadiel s iónovou kvapalinou vo vákuovej krátkocestnej odparke (Schlosser Štefan Graczová Elena)
Analýza a bilancovanie jednotkových operácií pri výrobe parenterálnych liekov (Rajniak Pavol )

Zoznam prác ponúkaných pre študentov ľubovoľného študijného programu (okrem B-CHI):

English