Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh technológie výroby amoniaku
Rok: 2016/2017
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo


Vedúci: (Juraj Labovský )
Študenti:             

Hlavné ciele projektu možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
1. Na základe literárnych poznatkov navrhnúť postupnosť jednotkových operácií.
2. Navrhnúť rozmery základných aparátov a ich prevádzkové parametre.
3. Určiť spotreby energií, základných a pomocných surovín
4. Odhadnúť investičné náklady
5. Urobiť základnú bezpečnostnú analýzu navrhovanej technológie.

 English