Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Výroba cyklodextrínov
Rok: 2017/2018
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo


Vedúci: (Michal Gramblička )
Študenti:             

Cyklodextríny sú cyklické oligosacharidy, ktoré sa používajú najmä vo farmácii na zvýšenie rozpustnosti lipofilných liekov. Vyrábajú sa zo enzymaticky zo škrobu. Úlohou študenta bude navrhnúť výrobu beta-cyklodextrínov včítane všetkých jednotkových operácií, navrhnúť kapacitu prístrojov na definovanú veľkosť výroby a vypočítať materiálove a entalpické bilancie procesu.
 English