Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Separácia azeotropických zmesí pomocou iónovej kvapaliny
Rok: 2018/2019
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy


Vedúci: (Elena Graczová )
Študenti:             

Cieľom projektu je navrhnúť separáciu modelovej azeotropickej zmesi pomocou iónovej kvapaliny (IL) ako extrakčného rozpúšťadla.  Daný proces rozobrať  po stránke technologickej, materiálovej, termodynamickej a ekonomickej. Porovnať navrhnutý IL-proces so zaužívaným separačným procesom v ktorom je použité komerčné  rozpúšťadlo.


 English