Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh výroby propyl-propionátu v reaktívne-destilačnej kolóne
Rok: 2021/2022
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo


Vedúci: ( )
Študenti:             

 V súčasnosti sa pri množstve chemických výrob využívajú procesy, ktorých hlavnou súčasťou sú reaktor a separačné jednotky. Ako separačné jednotky sú často použité destilačné kolóny pre ich efektivitu a výkonnosť. Zníženie prevádzkových nákladov týchto zariadení môže byť dosiahnuté spojením reakcie a separácie do jedného zariadenia využitím reaktívnej destilácie. Takýto hybridný systém spája výhody oboch procesov a zároveň znižuje celkové investičné a prevádzkové náklady. Propyl-propionát je možné vyrobiť esterifikačnou reakciou kyseliny propánovej s propanolom za vzniku vody a esteru. Cieľom technologického projektu je návrh technológie na výrobu 10 t/h propyl-propionátu s čistotou 99 % v reaktívne-destilačnej kolóne. Projekt je určený pre dvoch študentov.


 English