Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Priemyselná výroba vodíka a možnosti zvýšenia jej materiálovej a energetickej efektívnosti
Rok: 2021/2022
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo


Vedúci: (Miroslav Variny )
Študenti:             

Priemyselná výroba vodíka zo zemného plynu je v súčasnosti najvýznamnejším zdrojom vodíka pre rafinérske procesy. Modelovanie a následná optimalizácia procesu, s návrhom implementácie nových technológií, má potenciál zvýšiť jeho materiálovú a energetickú efektívnosť. V rámci práce bude zostavený a verifikovaný model priemyselnej výrobne vodíka, vo vhodnom simulačnom prostredí (Aspen Plus, Aspeh Hysys). Analýza sa zameria najmä na možnosti zhodnotenia odplynu, vznikajúceho v procese vydeľovania čistého vodíka, ako aj zachytávania a uskladňovania oxidu uhličitého. Detailne bude posúdený dopad a ekonomický efekt modifikácie konvenčného nástreku pre výrobný proces, zahŕňajúceho primiešaný vodík z obnoviteľných zdrojov energie. Predpokladá sa využitie výsledkov práce v publikačnej činnosti členov riešiteľského kolektívu grantu APVV-18-0134, resp. APVV-19-0170, nakoľko sa navrhnutá téma projektu prekrýva so záberom týchto projektov.

Práca je rezervovaná pre dvojicu študentov: Bc. Dominik Hoppej, Bc. Richard Kondáš


 English