Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Spracovanie odpadného kyslého čpavkového plynu reaktívnou absorpciou
Rok: 2019/2020
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo


Vedúci: (Ján Janošovský )
Študenti:             

V rámci technologického projektu bude v simulačnom softvéri Aspen Plus/HYSYS zostavený rigorózny matematický model prevádzky na spracovanie kyslého plynu obsahujúceho sulfán a amoniak využitím reaktívnej absorpcie. Produktom spracovania bude zmes amónnych solí využiteľných ako dusíkaté hnojivo. Riešitelia projektu navrhnú základný dizajn technológie - reaktívno-absorpčná kolóna, systém regenerácie chemikálií a vedľajšie pomocné systémy (zdroje tepla a chladu). Súčasťou projektu bude optimalizácia procesu (konštrukčné i prevádzkové parametre) využitím citlivostných analýz a vyhodnotenie projektu z ekonomického a bezpečnostného hľadiska.

Projekt je rezervovaný pre dvojicu: Bc. Róbert Súth, Bc. Kristína Ballová


 English