Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Optimalizácia počtu členov odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy a jej tepelno-technický výpočet.
Rok: 2018/2019
Výskumná skupina: Transport hybnosti a tepla


Vedúci: (Pavel Timár )
Študenti:             

Požaduje sa najprv zistiť optimány počet členov viacčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy na základe minimalizácie investičných a prevádzkových nákladov. Následne urobiť detailný tepelnotechnický výpočet odparky s optimálnym počtom členov - materiálové a energetické bilancie všetkých členov odparky ako aj stanovenie potrebnej veľkosti teplovýmennej plochy, ktorá má byť rovnaká vo všetkých členoch odparky. Pre šetrenie energiew je potrebné uvažovať aj s expandérmi na expandovanie vysokotlakého kondenzátu.


 English