Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Separácia biobutanolu extrakciou
Rok: 2018/2019
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy


Vedúci: (Pavol Steltenpohl )
Študenti:             

Butanol vyrábaný fermentačne z obnoviteľných zdrojov je zaujímavou alternatívou ku fosílnym zdrojom energie. Biobutanol, ako produkt činnosti mikroorganizmov, vzniká vo vodnom prostredí. Cieľom projektu je navrhnúť ekonomicky zaujímavý postup separácie butanolu z jeho zriedeného roztoku vo vode prostredníctvom extrakcie.


 English