Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Počítačová simulácia rafinácie zemného plynu
Rok: 2018/2019
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo


Vedúci: ( Juma Haydary)
Študenti:             

 

Projekt je zameraný na simuláciu procesov spracovania zemného plynu od ťažby až po transport plynovodom použitým simulačných programov ProMax resp. Aspen HYSYS.


 English