Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh výroby vitamínov na báze kyseliny nikotínovej
Rok: 2018/2019
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo


Vedúci: (Jozef Dudáš )
Študenti:             

Analýza možností výroby predmetných látok, výber ekonomickej, ekologickej a bezpečnej výroby a jej analýza. Zostavenie materiálových a energetických bilancií, návrh hlavných rozmerov hlavných aparátov a zhodnotenie ekonomiky procesu.
 English