Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh technológie výroby a separácie DMC
Rok: 2018/2019
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo


Vedúci: (Juraj Labovský )
Študenti:             

Cieľom technologického projektu bude navrhnutie rozmerov a prevádzkových parametre technologických jednotiek určených na výrobu dimetyl-karbonátu (DMC) s cieľom dosiahnuť maximálnu selektivitu. Následne bude potrebné navrhnúť optimálny spôsob separácie vzniknutého produktu a kvôli veľmi nízkej konverzii navrhnúť spôsob recyklácie jednotlivých reakčných zložiek. Časťou projektu bude identifikácia nebezpečenstva navrhnutej prevádzky a kvantifikácia rizík.
 English