Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Separácia azeotropickej zmesi metylaacetat - metanol (acetón - metanol, ...) v prítomnosti iónovej kvapaliny.
Rok: 2017/2018
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy


Vedúci: (Elena Graczová )
Študenti:             

 Cieľom práce je navrhnúť proces kvantitatívnej separácie modelovej zmesi v
prítomnosti iónovej kvapaliny. Súčasťou návrhu je regenerácia rozpúšťadla,
zhodnotenie energetických a ekonomických nákladov. Ďalšou úlohou je porovnať
daný proces s procesmi  uskutočnenými v prítomnosti komerčne zaužívaných
rozpúšťadiel, prípadne aj ďalších iónových kvapalín.


 English