Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Chemickoinžiniersky prepočet súčasného stavu technológie na výrobu chlódioxidu a zistenie rezerv v kapacite výroby.
Rok: 2017/2018
Výskumná skupina: Transport hybnosti a tepla


Vedúci: (Pavel Timár )
Študenti:             

Jedná sa o výrobu Chlórdioxidu a jeho následnú absorpciu do vody za vzniku bieliaceho činidla potrebného pri výrobe celulózy.

V projekte pôjde o analýzu súčasného stavu technológie obsahujúcej dva reaktory a dve absorpčné kolóny.

Následne sa požaduje urobiť chemickoinžinierske prepočty či existujúce zariadenia zvládnu zvýšenie kapacity výroby na dvojnásobok.


 English