Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Produkcia jednobunkových proteínov
Rok: 2017/2018
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo


Vedúci: (Pavel Ačai )
Študenti:             

Produkcia jednobunkových proteínov je realizovaná v troch biotechnologických uzloch: spracovanie suroviny, kultivačný proces v bioreaktore a separácia produktu.
 English