Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Experimentálne a matematické modelovanie odparky so stekajúcim filmom
Výskumná skupina: Transport hybnosti a tepla

Vedúci: Doc. Ing. Ján Stopka PhD.
PhD. študent:

Anotácia:

Práca je zameraná na návrh zariadenia na regeneráciu opotrebovaných olejov. Na základe experimentálnych podkladov sa budú zisťovať koeficienty prestupu tepla a látky. Matematické modelovanie bude zamerané na návrh optimálnej geometrie zariadenia.

 

 

English