Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Separácia agregátov monoklonových protilátok pomocou multimodálnej membránovej chromatografie
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

Vedúci: Prof. Ing. Milan Polakovič PhD.
PhD. študent:

Anotácia:

 Projekt dizertačnej práce je zameraný na vývoj procesov separácie agregátov monoklonových protilátok pomocou multimodálnych membránových adsorbentov. Projekt sa uskutočňuje v spolupráci so spoločnosťou Sartorius Stedim Biotech, ktorá vyvíja membránové adsorbenty. V prvej etape dizertačnej práce sa budú realizovať experimenty zamerané na fyzikálno-chemickú charakterizáciu pórovej štruktúry multimodálnej membrány a jej adsorpčné vlastnosti, ktoré sa využijú pri optimalizácii syntézy matrice membrány a viazania ligandov. V druhej etape sa pripravené membránové materiály budú využívať na vývoj procesu separácie agregátov monoklonových protilátok od aktívnej monomérnej formy.

 

 

English