Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Zlepšenia procesu splyňovania biomasy a tuhého odpadu za účelom výroby syntézneho plynu s nízkym obsahom dechtu
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

Vedúci: Prof. Ing. Juma Haydary PhD.
PhD. študent:

Anotácia:  

 

English