Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Vývoj adsorpčných separačných procesov pre biokatalytickú produkciu prírodných aróm
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

Vedúci: Prof. Ing. Milan Polakovič PhD.
PhD. študent:

Anotácia:

 Dizertačná práca sa bude zaoberať experimentálnym a matematickým modelovaním procesov adsorpcie a desorpcie využívaných pri izolácii produktov biokatalytickej alebo biotransformačnej konverzie. Tieto biokatalytické procesy boli vyvinuté buď na našom oddelení alebo v spolupracujúcej firme. 

 

 

English