Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Vplyv presnosti opisu rovnovážnych údajov kvapalina – para trojzložkových systémov na návrhový výpočet rektifikačnej kolóny.
rok: 2015/2016
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Elena Graczová
študent:

Úlohou je na vybraných trojzložkových systémoch, rôzneho termodynamického správania, sledovať vplyv spresnenia opisu rovnovážneho V-L zloženia na návrhový výpočet  rektifikačnej kolóny pracujúcej pri rôznych pracovných podmienkach. Súčasťou práce je experimentálne stanovenie rovnovážnych údajov sledovaných systémov.English