Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh reaktora na hydrochlorináciu acetylénu
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juraj Labovský
študent:

Cieľom projektu bude navrhnutie rozmerov a prevádzkových parametre reaktora určeného na hydrochlorináciu acetylénu s cieľom dosiahnuť maximálnu konverziu a selektivitu. Hydrochlorinácia acetylénu je jednou z priemyselných metód na výrobu vinylchloridu, ktorý sa následne využíva na výrobu polyvinylchloridu. Pri návrhu reaktora bude potrebne analyzovať deaktiváciu katalyzátora v závislosti od teplotných, koncentračných a tlakových profilov v reaktore.

English