Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Syntéza etylacetátu využitím kombinácie reaktora s pevným lôžkom a reaktívnej destilačnej kolóny
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juraj Labovský
študent:

Cieľom projektu bude navrhnutie rozmerov a prevádzkových parametre technologických jednotiek určených na výrobu etylacetátu s cieľom dosiahnuť maximálnu selektivitu. Následne bude potrebné navrhnúť optimálny spôsob separácie vzniknutého produktu. Vykonať materiálovú a energetickú bilanciu navrhovaného celku.

English