Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh mikrobiálnej výroby biosurfaktanov
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Monika Antošová
študent:

 

Biosurfaktanty sú prírodné povrchovo aktívne látky. Na rozdiel od konvenčných syntetických surfaktantov sú biologicky odbúrateľné a ich výroba je založená na kulitvácii vhodných produkčných mikroorganizmov. Jedným z priemyselne vyrábaných biosurfaktantov sú soforolipidy. Cieľom bakalárskej práce je na základe literárnej rešerže vybrať vhodnú technológiu na výrobu soforolipidov a navrhnúť hlavné zariadenia potrebné na danú výrobu. Súčasťou práce je výpočet spotreby surovín a energií a ekonomická bilancia.English