Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Zhodnotenie optimálnej varianty využitia odpadného tepla z polymerizačného procesu
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

 

Pre výrobnú jednotku s kapacitou 250 tisíc ton polyetylénu ročne študent spracuje analýzu tepelného hospodárstva, s cieľom optimalizovať využitie vznikajúceho polymerizačného tepla. Budú posúdené varianty zužitkovania tepla priamo na prevádzke, na výrobu elektrickej energie kondenzačne formou parného alebo ORC pracovného cyklu. Rovnako bude posúdená možnosť exportu tepla do rafinérie, prípadne jeho iného využitia. Analýzou výhod a nevýhod jednotlivých možností budú identifikované dve najperspektívnejšie, pre ktoré študent spracuje materiálovú a tepelnú bilanciu a navrhne základné parametre vybraných kľúčových zariadení. Súčasťou analýzy bude podklad o priebehu výroby tepla z reálnej výrobne, čo bude pri tom zohľadnené. Environmentálny dopad bude posúdený cez výpočet úspory emisií oxidu uhličitého.

Práca je rezervované pre Pavla Rybára.English