Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Koncepčný návrh jednotky splyňovania ťažkých ropných zvyškov
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

 

Študent spracuje prehľad existujúcich technológií na splyňovanie tuhých a kvapalných materiálov a s ohľadom na dostupnosť a charakter suroviny zvolí najvhodnejší typ technológie a jej základné prevádzkové parametre s cieľom vyrobiť vodík ako najžiadanejší produkt. Spracuje blokovú schému procesu včítane základných čistiacich krokov a parného hospodárstva výrobne pre stanovenú spracovateľskú kapacitu 60 t/h suroviny. Spracuje materiálovú a tepelnú bilanciu kľúčových uzlov prevádzky. Navrhne základné parametre kľúčových zariadení parného hospodárstva výrobne a odhadne s tým spojené investičné a prevádzkové náklady. Kvalitatívne posúdi dopad inštalácie takejto jednotky v ropnej rafinérii na jej energetické hospodárstvo.

Práca je rezervované pre Slavomíra Podolského.English