Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Posúdenie energetického hospodárstva malého podniku
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

 

Študent zanalyzuje hospodárenie s energiami a médiami vo vybranom podniku. Podnik prevádzkuje práčovňu rohoží a pracovných odevov, pričom pracie moduly spotrebúvajú na svoj chod vodu, elektrickú energiu, vodnú paru, alebo aj zemný plyn. Budú na mieste vykonané merania a prepočty vybraných materiálových a energetických tokov, stanovené energetické indikátory zariadení a porovnané s benchmarkami. Práca bude obsahovať aj prehľad najlepších dostupných technológií v danom segmente podnikania. Budú identifikované možnosti zlepšenia hospodárenia s energetickými médiami a pre vybrané najperspektívnejšie úsporné opatrenia budú vyčíslené základné ekonomické parametre. Bude posúdený dopad týchto opatrení na životné prostredie prostredníctvom úspory emisií oxidu uhličitého.

Práca je rezervovaná pre Martina Čižmára.English