Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Separácia horčíka z technologických odpadných vôd
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ivan Červeňanský
študent:

Horčík je prítomný v odpadných vodách z odsoľovacích fabrík alebov odpadnej banskej vode vo forme horečnatých iónov. Separácia týchto iónov je možná prostredníctvom zrážania s hydroxidom, pričom vzniká zrazenina, ktorú je možné ľahko odseparovať pomocou filtrácie. Bakalárska práca bude zameraná na zostavenie matimatického modelu kryštalizácie Mg(OH)2 a na návrh kryštalizátora, pomocou dostupnej literatúry.English