Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh separácie 2-fenyletanolu produkovaného biotechnologickou cestou
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ivan Červeňanský
študent:

2-fenyletanol je vyšší aromatický alkohol, ktorý je možné produkovať pomocou kvasiniek v hybridnom reaktívne-separačnom systéme. Separačná časť tohto hybridného systému je postavená na pertrakcii a adsorpcii. V adsorpcii dochádza k akumulácií 2-fenyletanolu na povrchu adsorbenta a po určitom čase je nutné adsorpčnú kolónu vymeniť a zregenerovať. Na regeneráciu adsorpčnej kolóny sa používa etanol, ktorý desorbuje naakumulovaný 2-fenyletanol, čím vzniká zmes obsahujúca etanol a 2-fenyletanol. Obsah 2-fenyetanolu je v tejto zmesi relatívne nízky a je potrebné navrhnúť separáciu čistého 2-fenyetanolu z tejto zmesi. Vhodnou metódou separácie by mohla byť destilácia, vzhľadom na vysoký rozdiel teplôt varu. Bakalárska práca bude zameraná práve na návrh separácie 2-fenyetanolu zo zmesi, vystupujúcej z desorpčnej kolóny.English