Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Experimentálne modelovanie kontinuálnej ultrafiltrácie/diafiltrácie s tangenciálnym tokom.
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Tomáš Kurák
študent: Jozef Mičák

 Ultrafiltrácia je membránový separačný proces, pri ktorom sa zakoncentrovávajú zložky neprechádzajúce cez membránu. Naopak, pri diafitrácii sa znižuje zastúpenie zložiek (zväčša soli) prechádzajúcich cez membránu. Tieto procesy sa môžu uskutočniť nezávisle na sebe, ale často je žiadané produktový prúd zakoncentrovať a následne odsoliť. Pri bežných ultrafiltračných zariadeniach nie je možné dosiahnúť tieto dva úkony v jednom kroku. Pomocou nových ultrafiltračných modulov vyvinutých firmou Sartorius je možné dosiahnuť súčasné zakoncentrovanie a odsolenie. Riešiteľ diplomovej práce bude mať za úlohu experimentálne stanoviť vplyv prevádzkových parametrov na efektivitu ultrafiltračného/diafiltračného procesu ako aj opísať namerané údaje vhodným matematickým modelom.

Projekt je rezervovaný pre študenta: Bc. Patrik MišunEnglish