Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Zlepšenie inherentnej bezpečnosti výroby vodíka
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ľudovít Jelemenský
študent:

 Trvalo udržateľný hospodársky rast si vyžaduje bezpečnosť a udržateľné zdroje pre priemyselnú výrobu, dlhodobé a zmysluplné investície a ekologickú bezpečnosť a perspektívu udržateľného života obyvateľstva. Vodík je považovaný za jedno z najsľubnejších palív pre všeobecné použitie v budúcnosti, hlavne preto, že je energeticky efektívnym, nízko znečisťujúcim a obnoviteľným palivom. Na druhej strane sa vodík vyrába priemyselnými technológiami alebo aj nekonvenčnými/novými technológiami. Tieto technológie využívajú procesy, ktoré majú vplyv na bezpečnosť. Identifikácia nebezpečenstiev vo výrobnom procese je nevyhnutnou súčasťou procesu jeho navrhovania a bezpečného prevádzkovania. Špeciálne sú procesy v chemickom priemysle, ktoré prebiehajú pri výrobe vodíka. Táto diplomová práca sa bude zaoberať novými výzvami v modernej procesnej bezpečnosti: inteligentnými softvérovými nástrojmi na identifikáciu nebezpečenstiev. Softvérová metodológia navrhovaná v projekte bude primárne založená na algoritmizácii klasickej HAZOP štúdie pomocou simulácii rôznych procesných odchýlok v ustálenom ale hlavne v dynamickom stave. Informácie o správaní sa procesu v dynamike a vplyvu prevádzkových parametrov počas poruchy umožňujú navrhnúť lepšie odporúčania a korekcie v prítomných ochranných vrstvách.English