Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Separácia znečisťujúcich látok z procesného plynu, vyrobeného splyňovaním tuhého odpadu
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juma Haydary
študent:

Plyn, ktorý sa vyrába splyňovaním tuhého odpadu (napr. tuhého komunálneho odpadu) obsahuje okrem požadovaných zložiek ako H2 a CO aj nepožadované látky ako zlúčeniny dechty, tuhé častíce, zlúčeniny síry a chlóru. Zdrojom týchto zlúčenín je samotná surovina. Tieto kontaminanty obmedzujú možnosti použitia vyrobeného plynu. Preto je potrebne ich z plynu odstrániť. Tento projekt je zameraný na stanovenie vplyvu rôznych procesesných parametrov na obsah kontaminantov najmä síry a chlóru pri splyňovaní tuhého odpadu.English