Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Difúzia iónov v iónovýmenných membránach počas Donnanovej dialýzy
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Membránové procesy

vedúci: Ivan Červeňanský
študent:

Práca sa bude venovať aplikácií dutovlákových iónovýmenných membrán v procese Doannovej dialýzy. Práca bude pozostávať z experimentálnej časti, v ktorej bude potrebné si zostaviť dutovlákové membránové moduly s využitím 3D tlače jednotlivých komponentov. Pripravené membránové moduly sa využijú v experimentoch zameraných na získanie dát potrebných k vyhodnoteniu difúznych koeficientov iónov v membráne. Na určenie difúznych koeficientov iónov sa využije matematický model Donannovej dialýzy založený na riešení Nernst-Planckovej rovnice. Pre charakterizovanie iónovýmenných membrán bude potrebné určiť aj selektivitu membrán vzhľadom na vymieňané ióny, na čo bude nutné vykonať sadu rovnovážnych vsádzkových experimentov.English