Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi alkohol–voda
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Elena Graczová
študent:

 Pre separáciu modelovej azeotropickej zmesi alkohol–voda bude navrhnutá extrakčná destilácia v prítomnosti imidazóliovej iónovej kvapaliny. Úlohou bakalára v experimentálnej časti bude preskúmať možnosti použitia filmovej odparky pre regeneráciu použitej iónovej kvapaliny, nájsť vhodné pracovné podmienky (teplotu, tlak, ...), ktoré umožnia z vodného roztoku kvantitatívne oddeliť vodu a získať čo najčistejšiu iónovú kvapalinu. Získané experimentálne výsledky použiť na spresnenie návrhového výpočtu extrakčnej destilačnej kolóny a kompletného separačného procesu.English