Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Optimalizácia membránovej separácie na zvýšenie obsahu metánu v surovom bioplyne
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Mário Mihaľ
študent:

Bioplyn je hlavným produktom anaeróbnej fermentácie biomasy a získava sa v reaktoroch bioplynových staníc. Využitie bioplynu ako náhrady zemného plynu sa nezaobíde bez príslušnej úpravy surového bioplynu, z ktorého je potrebné odstrániť nežiadúce prímesi, najmä sulfán a oxid uhličitý. Na ich odstránenie je možné efektívne použiť membránovú separáciu, ktorá je založená na rozdielnej priechodnosti separovaných molekúl cez membránu v porovnaní s molekulami metánu. Cieľom bakalárskeho projektu je matematicky modelovať a optimalizovať prevádzkové parametre membránovej jednotky na čistenie surového bioplynu s cieľom maximalizácie výťažku a čistoty spracovaného bioplynu.

Projekt je rezervovaný pre Emiliu-Janu PalešEnglish