Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Termogravimetrická analýza tuhých materiálov používaných ako surovina pre proces splynovania
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Pavol Steltenpohl
študent: Erika Rapčanová

 Prostredníctvom termogravimetrického experimentu dokážeme simulovať proces pyrolýzy, pri ktorej dochádza k termickému rozkladu tuhých materiálov bez prístupu kyslíka. Pyrolýza je zároveň prvým krokom v procese splynovania tuhých materiálov. Cieľom diplomovej práce je sledovanie vplyvu podmienok na distribúciu kontaminantov v produktoch pyrolýzy.English