Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Meranie volumetrických a transportných vlastností zmesí obsahujúcich iónové kvapaliny
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Pavol Steltenpohl
študent: Holečková Anna

 Iónové kvapaliny sa vyznačujú veľkou variabilnosťou, vďaka čomu ich môžeme použiť v rôznych separačných procesoch. Iónové kvapaliny sú netoxické, nie je známy ich negatívny vplyv na životné prostredie a pri bežných podmienkach separácie sú neprchavé. Na druhej strane, vlastnosti a fázové rovnováhy zmesí obsahujúcich iónové kvapalinu nie sú dostatočne prebádané. Cieľom práce je stanovenie niektorých vlastností iónových kvapalín, ktoré sú významné z hľadiska ich použitia v separačných procesoch.English