Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh bioreaktora na produkciu natamycínu
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Pavel Ačai
študent:

  Témou bakalárskej práce je návrh bioreaktora na produkciu natamycínu. Prepojením znalostí o mikrobiálnych a fyzikálnych procesov sa zostaví matematický model pozostávajúci z materálovej a energetickej bilancie.English