Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Hodnotenie expozície mikroorganizmov pri výrobe bryndze
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Pavel Ačai
študent:

Témou diplomovej práce je hodnotenie expozície mikroorganizmov pri výrobe bryndze.

Prepojením prímárnych a sekundárnych modelov sa predikuje počet mikroorganizmov v potravinovom reťazci od výrobcu ku predajcom ku konzumentom.


English